Bemba Numeration


 Number Bemba
 1 kuma
 2 tubili
 3 tutatut