Hausa Numeration (Numbers)NumbersHausa
0sifili
1daya
biyu
uku
4hudu
biyar
6shidda
7bakwai
8takwas
9tara
10goma
11goma sha daya
12goma sha biyu
13goma sha uku 
14goma sha hudu 
15goma sha biyar
16goma sha shidda
17goma sha bakwai 
18goma sha takwas 
19goma sha tara
20ashirin
21ashirin sha daya
22ashirin sha biyu 
23ashirin sha uku
24ashirin sha hudu
25ashirin sha biyar
26ashirin sha shidda 
27ashirin sha bakwai 
28ashirin sha takwas 
29ashirin sha tara 
30talatin
40arbain
50hamsin
60sittin
70sabain
80tamanin
90tasani
100dari
200dari biyu
300dari uku
1000dubu
1001dubu daya da daya
  
  


Works Cited

TeachYourselfHausa.com. Counting of Numbers- Ordinal & Cardinal. retrieved 29-July-2011