Igbo Numeration


Number Igbo 
adigi  
otu  
abụọ  
atọ  
anọ  
ise  
isii  
asaa  
asato  
itoolu  
10 iri  
11 iri na otu  
12 iri na abụọ  
13 ri na atọ  
14 iri na anọ  
15 iri na ise  
16 iri na isii  
17 iri na asaa  
18 iri na asato  
19 iri na itoolu  
20 ogụ  
30 ogụ na iri  
40 ogụ abụọ  
50 ogụ abụọ na iri  
60 ogụ atọ  
70 ogụ atọ na  iri  
80 ogụ anọ  
90 ogụ anọ na iri  
100 nnari  
1000 puku  


Works Cited