Luhya Numeration Number Luhya
1
 ndala
2 chibili
3
 chitaru
4
 chinne
5
 chirano
6
 sita
7
 saba
8
 munane
9
 tisa
10
 kumi
11
 kumi na moja
12
 kumi na mbili
13
 kumi na tatu
14
 kumi na nne
15
 kumi na tano
16
 kumi na sita
17
 kumi na saba
18
 kumi na nane
19kumi na tisa
20ishirini
30salasini
40arabaini
50hamsini
60sitini
70sabini
80damanini
90 
tisaini 
100miamoja 
200mia mbili 
300mia tatu 
400mia nne 
500mia tano 
600mia siti 
700mia saba 
800mia nane 
900mia tisa 
1000 elfu moja
2000 elfu mbili
3000 elfu tatu
4000elfu nne 
5000elfu tano 
6000elfu sita 
7000elfu saba 
8000elfu nane 
9000elfu tisa 
10,000elfu kumi 
1,000,000emilioni ndala