Shona Numeration


ane= with
ma=times
ne = and


Number Shona 
posi 
piri 
tatu 
china 
5shanu 
tanhoutu 
7nomwe 
8sere 
9pfumbamwe 
10 gumi 
11 gumi ne rimwe 
12 gumi ne mbiri 
13 gumi ne tatu
14 gumi ne ina
15 gumi ne shanu
16 gumi ne tanhatu
17 gumi ne nomwe
18 gumi ne sere
19 gumi ne pfumbamwe
20 makumi maviri 
21 makumi maviri ane kimwe 
30 makumi ma tatu 
40 makumi ma na 
50 makumi ma shanu 
60 makumi ma tanhatu
70 makumi ma nomwe
80 makumi ma sere
90 makumi ma pfumbamwe
100 zana 
1000 churu 
  tags: zimbabwe